om oss

Varje dag, varje timme, varje minut utsätts miljontals barnen världen över för övergrepp och sexuell exploatering. Barn utsätts av såväl familjemedlemmar som av förövare på andra sidan jordklotet. Barn säljs och köps på nätet och skickas som handelsvaror dithän förövaren önskar förgripa sig på barnet. Barn utsätts för övergrepp i realtid via nätet. Övergreppen dokumenteras och sprids. De utsatta barnen är i alla åldrar, även nyfödda. Våldet har inga gränser. Europarådet uppskattar att ett av fem barn i Europa utsätts för övergrepp under sin barndom. Våldet pågår så länge vi inte alla ser och agerar.

Change Attitude är en svensk, innovativ kulturstiftelse, som verkar globalt med syfte att inget barn ska utsättas för övergrepp eller sexuell exploatering. Change Attitude verkar genom konstens oöverträffliga förmåga att beröra och påverka. Denna kraft behövs för att bidra till att skapa det engagemang som nu behövs för att eliminera de värsta tänkbara brotten mot våra barn i vår tid.[1]

Change Attitude initierar, samarbetar och skapar emotionell kunskap av högsta kvalitet runt om i världen. Projekten vänder sig till olika målgrupper och tar sig olika uttryck i form av teater, film, foto, dans etc. beroende på sammanhanget och budskapet och skapas alltid i samverkan med barnrättsorganisationer, som har ett direkt behov av de ”kulturella verktygen” – att användas i utbildningssammanhang eller för påverkansarbete. Respekten för barnets rättigheter utgör grunden för Change Attitudes arbete och till varje projekt finns en referensgrupp bestående av barn.

Stiftelsen grundades 2011 av fotograf och filmare Ulla Lemberg, som under decennier skildrat kränkningar av barns- och kvinnors rättigheter. Stiftelsens säte är i Stockholm.

 

[1] Agenda 2030, som antogs i september 2015 av världens stats- och regeringschefer, bestående av 17 globala mål för en hållbar och rättvis framtid, är glasklar i sitt mål beträffande sexualiserat våld mot barn: ”Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn”, Mål 16, åtgärd 16.2.

Change Attitudes underbara team

Ulla Lemberg

Konstnärlig ledare och grundare

ulla.lemberg@changeattitude.org

Joanna Lundquist

Styrelseordförande och barnrättsjurist

joanna.lundquist@changeattitude.org

Nadia Dyberg

Journalist och dokumentärfilmare

Rune Borg

Tidigare informationschef på SEB, Skandia, Nobel Industries och Procordia Pharmacia

Sten Söderberg

Ekonomiansvarig

Helena Riese Harstad

Jurist