Parkgömmet är ett världsunikt svenskt forskningsbaserat lärospel mot grooming. 

”Spelet var såå roligt och jag lärde mig mycket av det”, säger ett av de över 100 barn som testat spelet.

Parkgömmet är ett digitalt verktyg inom ramen för läroplanens digitaliseringskrav, som ger skolan redskap för att samtala med barn 8-10 år, om grooming, gränssättning och rättigheter. Parkgömmet är initierat av Change Attitude och utvecklat i samarbete med Högskolan i Skövde. Under hösten distribueras Parkgömmet kostnadsfritt till alla Sveriges grundskolor.

Grooming innebär att någon tar kontakt med barn under 15 år för att längre fram begå övergrepp. Vid grooming sker oftast den första kontakten på ett chattforum eller en sida för kontaktannonser. (polisen.se). I Sverige uppskattas 1 av 5 barn utsättas för sexuellt våld under sin barndom.*

”Change Attitudes önskan är att alla barn genom Parkgömmet får kunskap om grooming, gränssättning och sina rättigheter”, säger Ulla Lemberg grundare av Change Attitude.

Parkgömmet är en kombination av ett klassiskt brädspel och ett mobilspel med AR-teknik, som tillsammans med metodmaterialet för det efterföljande samtalet, syftar till att öka barns riskmedvetenhet på nätet med fokus på grooming.

Parkgömmet baseras på världsunik forskning

Parkgömmet baseras på världsunik forskning av svenska chattloggan vid Högskolan i Skövde.

Det är synnerligen intressant att titta på de processer som faktiskt sker online och det är ett väldigt outforskat område, säger Niklas Torstensson, lektorer i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde.

Forskningen har omvandlats till spelmekanik och resultatet blev lärospelet utvecklat för skolmiljö och passar väl in i den svenska läroplanen. Parkgömmet innehåller ingenting som är sexuellt eller skrämmande, utan fokuserar på processer och interaktionsmönster, inte på grooming specifikt.

Spelets koppling till utnyttjande på nätet är helt unik. Det är en helt annan sak att få praktisk erfarenhet än att läsa skrivna instruktioner, säger Ulf Wilhelmsson, biträdande professor i medier, estetik och berättande.

Metodmaterial för att följa upp

Barnen spelar i en trygg miljö tillsammans med sin lärare, som i sin tur använder ett metodmaterial för att följa upp det barnen gör, säger och känner. Metodmaterialet har utarbetats av experter inom bl.a. barnrätt, pedagogik och psykologi.

Parkgömmet är finansierat av  Svenska Postkodstiftelsen, World Childhood Foundation, Högskolan i Skövde, IUS Innovation samt Change Attitude.

”Internet är en naturlig del i barn och ungas liv men tillvaron på nätet ökar också risken för att barn exploateras sexuellt. Vi är därför stolta att bidra till att förebygga att barn inte utsätts för grooming genom Parkgömmet”, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen, som har varit med och finansierat projektet.

”Det som är så fantastiskt med Parkgömmet är att det låter barn få lära sig om de här frågorna på ett tryggt och lekfullt sätt. Det hjälper även vuxna i hur man kan ta upp just de här svåra ämnena”, säger Susanne Drakborg, programhandläggare på World Childhood Foundation, som har varit med och finansierat projektet.

Change Attitude kommer nu under hösten att distribuera Parkgömmet kostnadsfritt till Sveriges alla grundskolor. Följ oss gärna på Facebook så kan du se var vi föreläser runt om i Sverige och delar ut Parkgömmet.

Målet är att alla barn i Sverige ska få kunskap om grooming och att alla grundskolor ska ha sitt eget Parkgömmet.

Varmt välkommen att läsa mer om Parkgömmet på www.parkgommet.se

Kontakta oss gärna så berättar vi mer: info@parkgommet.se

 

Aktuella Informationsseminarium:

  • 21 november Kostnadsfritt seminarium i Göteborg, 13-15, Göteborgs universitet, för mer info se: https://www.facebook.com
  • 25 november Pedagogiskt café, Växjö, AV Media Kronobergs län. Mer information kommer inom kort.

  *   DET GÄLLER EN AV FEM – fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2015.