PARKGÖMMET – ett världsunikt svenskt forskningsbaserat lärospel mot grooming. 

Parkgömmet är ett digitalt verktyg inom ramen för läroplanens digitaliseringskrav, som ger skolan redskap för att samtala med barn 8-10 år, om grooming, gränssättning och rättigheter. Parkgömmet är initierat av Change Attitude och utvecklat i samarbete med Högskolan i Skövde. Under hösten distribueras Parkgömmet kostnadsfritt till alla Sveriges grundskolor.

        

Grooming innebär att någon tar kontakt med barn under 15 år för att längre fram begå övergrepp. Vid grooming sker oftast den första kontakten på ett chattforum eller en sida för kontaktannonser. (polisen.se). I Sverige uppskattas 1 av 5 barn utsättas för sexuella övergrepp under sin barndom.*

”Change Attitudes önskan är att alla barn genom Parkgömmet får kunskap om grooming, gränssättning och sina rättigheter”, säger Ulla Lemberg grundare av Change Attitude.

”Spelet var såå roligt och jag lärde mig mycket av det”, säger ett av de över 100 barn som testat spelet.

Parkgömmet är en kombination av ett klassiskt brädspel och ett mobilspel med AR-teknik, som tillsammans med metodmaterialet för det efterföljande samtalet, syftar till att öka barns riskmedvetenhet på nätet med fokus på grooming.

Parkgömmet baseras på världsunik forskning

Parkgömmet baseras på världsunik forskning av svenska chattloggan vid Högskolan i Skövde.

Det är synnerligen intressant att titta på de processer som faktiskt sker online och det är ett väldigt outforskat område, säger Niklas Torstensson, lektorer i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde.

Forskningen har omvandlats till spelmekanik och resultatet blev lärospelet utvecklat för skolmiljö och passar väl in i den svenska läroplanen. Parkgömmet innehåller ingenting som är sexuellt eller skrämmande, utan fokuserar på processer och interaktionsmönster, inte på grooming specifikt.

Spelets koppling till utnyttjande på nätet är helt unik. Det är en helt annan sak att få praktisk erfarenhet än att läsa skrivna instruktioner, säger Ulf Wilhelmsson, biträdande professor i medier, estetik och berättande.

Ulf Wilhemsson berättar mer om Parkgömmet på parkgommet.s

Metodmaterial för att följa upp spelupplevelsen

Barnen spelar i en trygg miljö tillsammans med sin lärare, som i sin tur använder ett metodmaterial för att följa upp det barnen gör, säger och känner. Metodmaterialet har utarbetats av experter inom bl.a. barnrätt, pedagogik och psykologi.

Parkgömmet är finansierat av  Svenska Postkodstiftelsen, World Childhood Foundation, Högskolan i Skövde, IUS Innovation samt Change Attitude.

”Internet är en naturlig del i barn och ungas liv men tillvaron på nätet ökar också risken för att barn exploateras sexuellt. Vi är därför stolta att bidra till att förebygga att barn inte utsätts för grooming genom Parkgömmet”, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen, som har varit med och finansierat projektet.

”Det som är så fantastiskt med Parkgömmet är att det låter barn få lära sig om de här frågorna på ett tryggt och lekfullt sätt. Det hjälper även vuxna i hur man kan ta upp just de här svåra ämnena”, säger Susanne Drakborg, programhandläggare på World Childhood Foundation, som har varit med och finansierat projektet.

Alla barn har rätt till denna kunskap

Change Attitude distribuerar Parkgömmet kostnadsfritt till Sveriges alla grundskolor – årskurs f-3 under hösten och vintern 2019-2020.

Följ oss gärna på Facebook så kan du se var vi föreläser runt om i Sverige och delar ut Parkgömmet.

Aktuella Informationsföreläsningar vintern 202.

  • 12 februari Stockholm – seminarium arrangerat av Change Attitude och Lärarstudenterna,  klicka här
  • 20 februari Jönköping – konferens arrangerad av Rädda Barnen Jönköping.
  • 21 – 23 april Stockholm – SETT på Kistamässan,  klicka här

          

           Varmt välkommen att läsa mer om Parkgömmet på www.parkgommet.se

                               Kontakta oss gärna så berättar vi mer: info@parkgommet.se

  *   DET GÄLLER EN AV FEM – fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2015.