Parkgömmet

Ett unikt spel

Parkgömmet är ett unikt spel baserat på forskning med syfte att öka barns riskmedvetenhet på nätet med särskilt fokus på grooming, dvs. när vuxna tar kontakt med barn i sexuellt syfte på nätet. Parkgömmet, vänder sig till barn i åldern 8-10 år. Parkgömmet består av två delar, spelet och det efterföljande samtalet med frågekort.

Jag gillar allt” säger ett av barnen som testat spelet.

Barnen som har testat spelet har alla tyckt att det har varit roligt att spela Parkgömmet. Parkgömmet utspelar sig på en äventyrsö där spelarna gömmer varsin skatt. På olika sätt försöker en okänd person få spelarna att avslöja ledtrådar till deras skatter. Metoderna som används är detsamma som förövare använder sig av vid grooming.

Genom att spela Parkgömmet får barnen erfarenheter av beslut och konsekvenser relaterade till online beteende, men i en säker och trygg miljö. Spelupplevelsen bidrar till att barnen istället för abstrakt skriftlig information, får en konkret upplevelse, som barnen har lättare att omsätta i praktiken.  Spelupplevelsen överbryggar därmed glappet mellan unga barns kognitiva mognad och behovet av att kunna resonera för att förstå potentiella risker och konsekvenser.

Spelet kan spelas som ett fristående spel, men för att uppnå spelets syfte ska det kombineras med ett efterföljande samtal tillsammans spelkamraterna och en vuxen. Samtalet utgår från barnens spelupplevelser och tar genom frågekort upp bl.a. gränssättning, självkänsla och rättigheter kopplat till grooming.

Baserat på unik forskning

Prototypen till Parkgömmet baseras på unik forskning och är framtagen av en forskargrupp vid Högskolan i Skövde. Forskarna har haft tillgång till ca. 12 000 A4-sidor autentiska chatt-loggar där barn kontaktats av förövare i sexuellt syfte.  Utifrån chatt-loggarna har forskarna bl.a. identifierat fyra förövarstrategier; smicker, tjat, mutor och hot. Dessa strategier har använts som utgångspunkt för att skapa spelhändelser i spelet.

Idéen om att ett spel skulle kunna användas för öka barns riskmedvetande kring grooming kom från Change Attitude. Högskolan i Skövde kontaktades av Change Attitude 2013 och tack vare Stiftelsen Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur kunde en förstudie genomföras 2014-2015 av Högskolan i Skövde, som resulterade i en spelbar prototyp Parkgömmet.

”Skövde Högskola har, genom vårt Centrum för Informationsteknologi, unika kvalifikationer för den här typen av tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Projektet är av stor betydelse för en framtida välfärd för dagens unga. Vi vill öka medvetenheten om riskbeteende och ett dataspel kan vara ett effektivt sätt att nå yngre barn- ” Dr Ulf Wilhelmsson, lektor i media konst, estetik och berättande vid högskolan.

Ett digitalt verktyg för att möta digitala utmaningar

Nätet är en fantastisk plats för att upptäcka världen, ständigt närvarande. Händelser, bilder, filmer, kontakter, intryck och relationer i den digitala världen formar barnets bild av hur världen ser ut. Genom likes, följare och kommentarer, får barnet tidigt en bekräftelse och formar en självbild. 

Vuxna behöver sätta sig in i hur nätet och sociala medier fungerar och hur barn interagerar på nätet, annars missar vi en väldigt stor och viktig del av barnens liv. Vi behöver vara medvetna om att barnens digitala liv också kan medföra risker och lära oss mer om hur vi kan förebygga dem och stärka barnen som nätanvändare.

I läroplanen och i regeringens digitaliseringsstrategi understryks skolans ansvar för att stärka elevernas förmåga att se och förstå nätets möjligheter och risker och värdera information på nätet. Eleverna ska också få kunskap om lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel sina rättigheter och skyldigheter på internet. Spelet är tänkt att fungera som ett digitalt verktyg i skolan för att möta läroplanens digitaliseringskrav på att stärka elevernas förmåga att se och förstå nätets möjligheter och risker.

”Jättekul gånger fyra!” säger ett annat barn som testat spelet.

Parkgömmet är för alla barn

En felaktig bild är att grooming händer barn som saknar trygghet, familj eller vänner. Men det kan hända vilket barn som helst. Parkgömmet är därför ett spel tänkt för alla barn i åldrarna 8-10 år. Kognitiva och sociala funktionsnedsättningar, tidigare utsatthet i olika former, psykisk ohälsa och bristande socialt stöd kan dock göra barnet extra sårbart.

Kunskapen ska nå alla barn

Tack vare generöst bidrag från Postkodstiftelsen och Childhood (bidrag till Högskolan i Skövde för spelutvecklingen) kommer Parkgömmet att distribueras kostnadsfritt till Sveriges alla kommunala skolor i slutet av 2019.

Vill din skola ha ett spel, maila oss gärna redan nu till info@changeattitude.org