Parkgömmet – ett unikt forskningsbaserat lärospel mot grooming!

Parkgömmet är ett digitalt verktyg inom ramen för läroplanens digitaliseringskrav, som ger skolan redskap för att samtala med barn 8-10 år, om grooming, gränssättning och rättigheter. Parkgömmet är initierat av Change Attitude och utvecklat i samarbete med Högskolan i Skövde. Med start i september kommer Parkgömmet att distribueras kostnadsfritt till Sveriges alla grundskolor.

Parkgömmet är ett roligt spel, en kombination av ett klassiskt brädspel och ett datorspel och ett metodmaterial, på ett allvarligt tema. Tillsammans med det lärarledda efterföljande samtalet är syftet med lärospelet att öka barns riskmedvetenhet på nätet med fokus på grooming. Spelet baseras på forskning av autentiska chattloggar vid Högskolan i Skövde.

Metodmaterialet har utarbetats av experter inom bl.a. barnrätt, pedagogik och psykologi. Målgruppen, barnen, har varit aktiva i hela spelutvecklingen. Spelet Parkgömmet är finansierat av World Childhood Foundation och Postkodsstiftelsen. Smicker, tjat, mutor och hot är några av groomingens olika ansikten.

Motmedlet är kunskap, stärkande verktyg till barn och ett vuxenansvar. När vi låter barnen spela Parkgömmet stärker vi framtidens nätanvändare genom att inte backa för svåra ämnen.Snart lanseras webbsidan www.parkgommet.se där du kan läsa allt om Parkgömmet och se på filmer och ladda ner material.

Följ oss gärna på Facebook där vi kontinuerligt kommer att uppdatera med information om föreläsningar runt om i Sverige där du kan få både kunskap om grooming men också ditt eget Parkgömmet.Målet är att alla barn i Sverige ska få kunskap om grooming och att alla grundskolor ska ha sitt eget Parkgömmet.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!